Lưu ý khi viết dạng bài Table – Writing Task 1 IELTS:

Lộ trình tự học IELTS band điểm từ 6.5 lên 8.0 - IELTS Đình Lực ...

Khi viết phần thân bài cho Bảng biểu (Table), không được đưa số liệu tách rời vì Bảng biểu bao giờ cũng được đọc theo hàng VÀ cột.

Để thông tin không bị lan man và quá tải, các bạn nên nhóm số liệu thành 2 nhóm:

– Nhóm 1: So sánh số liệu cao nhất của tất cả các đối tượng với nhau

– Nhóm 2: So sánh số liệu thấp nhất của tất cả đổi tượng với nhau.

 

Lời khuyên khi phân tích bảng biểu:

Ngoài việc tìm dữ liệu có giá trị cao nhất và dữ liệu có giá trị thấp nhất ra thì bạn cũng nên chú ý đến mối quan hệ giữa các cột số liệu để có thể tìm ra xu hướng tổng quan cho Bảng biểu không có khoảng thời gian để so sánh

xem thêm: https://hochay.com/luyen-thi-ielts/huong-dan-viet-ielts-writing-task-1-table-bang-bieu-hoc-hay-183.html

Chia sẻ ngay trên các MXH sau để tạo tín hiệu tốt cho bài viết :)
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *