Huyền Trang

Lưu ý khi viết dạng bài Table – Writing Task 1 IELTS:

Khi viết phần thân bài cho Bảng biểu (Table), không được đưa số liệu tách rời vì Bảng biểu bao giờ cũng được đọc theo hàng VÀ cột. Để thông tin không bị lan man và quá tải, các bạn nên nhóm số liệu thành 2 nhóm: – Nhóm 1: So sánh số liệu cao nhất của tất cả các …

Read More »

Lưu ý khi viết dạng bài Bar Chart – Writing Task 1 IELTS

– Không xác định dạng bài: Việc xác định dạng bài khi viết về biểu đồ cột (Bar Chart) vô cùng quan trọng. Nếu Bar Chart có thời gian, bạn cần phải làm nổi bật sự biến đổi về giá trị của từng hạng mục theo thời gian. Nếu Bar Chart không có thời gian, bạn cần phải so sánh …

Read More »