Home / 2020 / May

Monthly Archives: May 2020

Lưu ý khi viết dạng bài Bar Chart – Writing Task 1 IELTS

– Không xác định dạng bài: Việc xác định dạng bài khi viết về biểu đồ cột (Bar Chart) vô cùng quan trọng. Nếu Bar Chart có thời gian, bạn cần phải làm nổi bật sự biến đổi về giá trị của từng hạng mục theo thời gian. Nếu Bar …

Đọc Blog